Alleen langetermijnvisie en doorpakken haalt Fryslân van slot: 'Zo kun je een toekomst schetsen die mensen enthousiast en betrokken kan maken'

Provincies en regio’s moeten zelf meer de inrichting van hun gebied gaan bepalen. Bewoners moeten daar ook meer betrokken bij worden. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het dinsdag verschenen advies ‘Geef richting, maak ruimte’.

De zuidelijke stadsrand van Leeuwarden waar gebouwd wordt aan de nieuwe wijk Middelsee en waar stad en landbouwgrond elkaar raken.

De zuidelijke stadsrand van Leeuwarden waar gebouwd wordt aan de nieuwe wijk Middelsee en waar stad en landbouwgrond elkaar raken. Foto: Marchje Andringa

Volgens de Rli moet Nederland met het oog op de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, woningbouwopgave en circulaire economie op de schop. Maar tot nu toe laten de diverse overheden veel te veel aan het toeval over en kijkt men alleen naar de korte termijn, stelt de raad. Daardoor zit het land op slot.

Nieuws

menu