Met een voet staat schrijfster Petra Possel nog in Amsterdam, maar met haar hart en hoofd is ze in Gaast. En ook daar gaat alles uiteindelijk over

Journalist Petra Possel (58) uit Gaast heeft haar drieluik af. Na het overlijden van haar man verhuisde ze uit Amsterdam naar Gaast. In haar nieuwe boek ‘Alles gaat over’ wordt duidelijk dat ze daar geen buitenstaander meer is.

Petra Possel voor het kerkje in Gaast.

Petra Possel voor het kerkje in Gaast. Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Als nieuwkomer in Gaast kon journalist Petra Possel met haar Amsterdamse bril het dorpsleven scherp, geestig, maar ook respectvol omschrijven. Haar boek De stad uit werd een succes.

Maar toen Possel een telefoontje kreeg van de voorzitter van de kerkenraad of ze wilde koken bij het afscheidsmaal, voelde dat nieuw. Hoewel het verdwijnen van de kerkgemeente in eigen dorp verdrietig nieuws was - Gaast en Ferwoude gingen op in de gemeente van Workum- voelde het voor Possel als een kantelpunt.

Een stratenmaker voor haar huis bracht haar later weer met beide voeten op de grond. Ondanks warme koffie en vriendelijke praatjes was de opmerking ‘Als hier maar niet allemaal Hollanders komen’ duidelijk aan haar gericht.

De (dorps)verhalen kleven aan Possel alsof ze een magneet is. Maar er was iets veranderd ten opzichte van toen ze net in Gaast kwam. De verhalen waren minder romantisch, soms wrang.

Onheil

Fokke, de man van een inwoonster van het dorp die in het boek de Sokkenvrouw heet, overleed, de Broodbus stopte noodgedwongen en in het geliefde IJsselmeer verrezen 89 windmolens. Het was in de weken voordat Nederland in lockdown ging. ,,Alsof het onheil zich al aankondigde”, zegt Possel aan de keukentafel in haar rode arbeidershuisje naast de kerk.

Zelf ziet ze nu wel dat het leven op het platteland voor haar eerder een beetje een utopie was. ,,Dat romantische beeld klopt soms wel, maar vaak ook niet”, zegt ze. ,,Het dorp vergrijst. De SRV-man kan niet meer bestaan. De kerk krijgt geen aanwas.”

Maar spijt van haar vertrek uit Amsterdam, na het overlijden van haar man, heeft ze nooit gehad. ,,Ik zou er niet meer willen wonen. Ik heb me erbij neergelegd dat ik overal thuishoor en tegelijk ook nergens.”

Dorpsfeest

Haar leven nam na haar komst naar Gaast een rustiger wending. Met minder werk, lagere lasten en meer tijd voor zichzelf. Al lukt dat laatste niet altijd. Op het uitgeklede dorpsfeest van volgende week kookt Possel met haar nieuwe man de picknick voor alle gasten. Dat meedoen in het dorp vindt ze een vanzelfsprekendheid.

De verdrietige verhalen aan het begin van haar boek maken na verloop van tijd plaats voor meer licht. ,,Alles gaat immers over”, wil ze maar zeggen. ,,Corona, zelfs rouw, kan wat minder pijn doen na verloop van tijd.”

Waar ze met haar eerste boek Vrouw in de rouw schreef over het onverwachte verlies van haar man, belichtte ze in De stad uit haar nieuwe leven. In Alles gaat over wordt duidelijk dat het leven in een rustig vissersdorp aan het IJsselmeer ook mooie en minder mooie kanten kent.

Maar middenin de coronapandemie was er ineens het ijs en de Elfstedenkoorts. Possel belde met Piet Paulusma die haar een week voor de vorst al voorspelde dat er een koufront aan zat te komen. Ze kookte snert voor het dorp en deelde op het bevroren IJsselmeer warme chocolademelk en koek uit.

Boekpresentatie

Op haar boekpresentatie, afgelopen weekend in dorpshuis De Fûke, nam Piet Paulusma het eerste exemplaar in ontvangst. Bijna alle karakters uit het boek waren daar aanwezig: de Zwaluwman, de Sokkenvrouw, de Broodbusman, inspirator Geert Mak en vrienden. En Possel zag de perfecte afspiegeling van haar diverse bestaan.

Alles gaat over. Leven op het platteland. Petra Possel. Uitgeverij Podium. 17,50 euro