Alpita de Jong schrijft aan de eerste biografie over de eerste koningin van Nederland 'Mimi': 'Brieven ynsjen dy 't noch troch nimmen ûndersocht binne is echt in feest'

Waar ze de persoonlijke brieven van Wilhelmina van Pruisen, de eerste koningin van Nederland, vond laat ze nog graag even geheim. Dinsdag geeft letterkundige en cultuurhistoricus Alpita de Jong, die eerder een biografie schreef over Joost Halbertsma (1789-1869), een lezing over het fenomeen biografie en haar huidige onderzoek naar de koningin. Dat het bestaande beeld volslagen kantelt, is al wél duidelijk. ,,Apolityk? Ik tocht it net!”

Alpita de Jong met een beeltenis van Wilhelmina van Pruisen.

Alpita de Jong met een beeltenis van Wilhelmina van Pruisen. Foto: FD

Nog nooit eerder werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het leven van de eerste koningin van Nederland. De enige schetsmatige beschrijvingen van haar leven uit de periode van de eind negentiende en begin twintigste eeuw. Daaruit komt een beeld naar voren van een bescheiden vrouw, een trouwe echtgenote, een lieftallige prinses en een goed christen.