Als de gymdocent nu eens de gymles gaf

Meer vakdocenten, minder schooltaken en een docent die niet alles zelf doet. De Friese onderwijssector is blij met adviezen van de Onderwijsraad, en wenst óók een nieuw systeem en kleinere klassen.

Jana Bosma in het klaslokaal van De Sprankel in Stiens.

Jana Bosma in het klaslokaal van De Sprankel in Stiens. Foto: Marchje Andringa

Tijd voor Focus

We moeten als scholen focussen op de zaken die er echt toe doen voor onze leerlingen

Juf Bosma ziet om zich heen veel collega’s die last hebben van de werkdruk. Ook zij vindt het in pieken soms zwaar. In haar groep zitten 28 leerlingen, in die van collega’s ook minstens 25. ,,We zouden graag aan klassenverkleining doen en meer handen in de klas hebben om de werkdruk weg te nemen. Na schooltijd wil je lessen voorbereiden, maar vaak moet je andere dingen regelen die niet echt bij je vak horen: ouders komen langs, je houdt leerlingenvolgsysteem, groepsplannen en overzichten bij, en alles moet je administreren. Daarvoor hebben we dit vak niet gekozen. We willen lesgeven."

De aanbeveling van de Onderwijsraad komt er vooral op neer dat het aantal taken van de docent omlaag moet. Vakdocenten en specialisten zouden meer lessen kunnen overnemen; één leraar zou niet langer alle taken in een groep hoeven verzorgen. Zo blijft er meer tijd voor kwalitatieve lessen en ontwikkeling van de docent. Daarvoor zijn meer handen in het onderwijs nodig en dus structureel rijksgeld.

Schoolsysteem op de schop

Volgens Diever is de genoemde oplossing van de Onderwijsraad op zichzelf niet voldoende. ,,Het gaat niet alleen om geld. We zullen onherroepelijk tegen hetzelfde blijven aanlopen als we het hele schoolsysteem niet veranderen.” Volgens Diever betekent dat naast meer handen in de klas óók: klassendoorbrekend onderwijs en een betere overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. ,,Want veel taken die nu op de schouders van de leerkracht liggen, hebben te maken met het onderwijssysteem dat niet goed werkt.”

Ook moet de overheid kritisch zijn op het aantal taken dat ze bij het onderwijs neerlegt. Zo hekelt Diever de voorwaarde die de minister van Onderwijs heeft gesteld aan het extra coronabudget: scholen moeten ook een scan aanleveren met de huidige onderwijsvertragingen. ,,Scholen hunkeren naar extra ondersteuning, maar dat wordt direct afgetikt met een vingertje: wel verantwoorden.” Ook dat bedoelt Diever met het ‘systeem’ dat moet veranderen. ,,We moeten als scholen focussen op de zaken die er echt toe doen voor onze leerlingen.”

Ook voorzitter van christelijke basisschoolkoepel PCBO, Hans Greidanus, is blij met het rapport. Volgens hem biedt het mogelijkheden voor leerkrachten om verder te professionaliseren en minder werkdruk te ervaren. ,,Dat is naast de kwaliteit van het onderwijs ook van belang om het mooie, cruciale beroep van leraar aantrekkelijk te maken en houden.”

Hij zou graag nog aan het rapport willen toevoegen dat de klassengrootte omlaag moet. ,,Met kleinere groepen kun je nog gerichter inzetten op instructie en goede begeleiding. Tijdens de coronatijd werd dat eigenlijk bevestigd. Toen we weer met halve groepen aan de gang konden, bleek dat effectief en efficiënt.”