Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt Leeuwarden toch haar gewenste treinaquaduct. Partijen willen meer geld vrijmaken voor weg en spoor in Noord-Nederland

Als schijn niet bedriegt, dan legt het kabinet toch 75 miljoen euro op tafel voor de vervanging van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden door een aquaduct. Daartoe riepen meerdere partijen in de Tweede Kamer maandag op tijdens een vergadering over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, dat een aquaduct zou moeten worden

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, dat een aquaduct zou moeten worden Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Onder meer CDA, PvdA, ChristenUnie, JA21 en BBB willen meer geld vrijmaken voor de infrastructuur in Noord-Nederland. Dat van de 7,5 miljard die de komende jaren door het kabinet in wegen, rails en fietspaden geïnvesteerd wordt slechts 4 procent naar Fryslân, Groningen en Drenthe gaat, stoot hen tegen de borst.

Nieuws

menu