'Als onze zorgen worden weggenomen, staan wij als boeren best open voor Holwerd aan Zee'

Het beeld dat boeren categorisch tegen Holwerd aan Zee zijn, klopt niet, zeggen zij zelf. Maar hun zorgen over verzilting en de impact van natuurregels moeten wel serieuzer worden genomen.

Een impressie van Holwerd aan Zee. In de nu beoogde natuurlijke variant komt echter geen doorvaarbare doorgang of jachthaven.

Een impressie van Holwerd aan Zee. In de nu beoogde natuurlijke variant komt echter geen doorvaarbare doorgang of jachthaven. Beeld: Buro Harro

,,It moat net sa wêze dat men yn it doarp tinkt: ‘dy boeren wolle neat’, want dat is net sa”, verzekert Frans Antonides, boer bij Holwert. Hij deed woensdagavond zijn zegje op de inspraakavond met Statenleden en betrokkenen over Holwerd aan Zee, in het mfa van het veelbesproken dorp. Zo’n tweehonderd mensen kwamen op die bijeenkomst af. Het project staat op de tocht sinds Gedeputeerde Staten er geen geld meer voor beschikbaar willen stellen.

Nieuws

menu