Dit artikel is vandaag gratis

LTO Noord komt met een alternatief voorstel voor de zorgplicht voor weidevogels

Een grutto. Foto: Pixabay

LTO Noord heeft een plan om weidevogels op boerenland te beschermen aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het is volgens de organisatie een alternatief voor de zorgplicht die de provincie in een concept-omgevingsverordening wil vastleggen.

In die provinciale verordening wordt de zorgplicht van boeren voor weidevogels geregeld door middel van registratie en handhaving. Boeren moeten voordat zij gaan maaien of weiden volgens het nieuwe protocol eerst nalopen of er zich geen weidevogels hebben genesteld op hun land.

Daarbij kunnen boetes worden uitgedeeld als de regels niet worden gevolgd, zo stelt LTO Noord, die er bovendien op wijst dat veel boeren al samen met de Bond Friese Vogelwachten aan weidevogelbescherming werken.

De provinciale verordening zal door al die regelgeving volgens de landbouworganisatie in de praktijk niet werken. De plannen voor de zorgplicht leidden in maart zelfs tot boerenprotesten bij het Provinsjehûs in Leeuwarden. Daarop vroeg Gedeputeerde Staten de landbouwsector om zelf met een alternatief voorstel te komen voor de bescherming van weidevogels.

Het nu aangeboden plan gaat naar eigen zeggen uit van een ‘positieve aanpak’. Om de zorgplicht te laten slagen moet er worden ingezet op ‘bewustwording via voorlichting en kennisdeling’, aldus LTO Noord. Gedeputeerde Staten houdt het voorstel in beraad.

Nieuws

menu