Alvast stemmen, want straks met vakantie naar Ameland. Hoe druk was het maandag in de stembureaus in Stiens, Ferwert, Anjum en De Westereen?

Op tientallen plekken in Fryslân kon maandag - en kan ook dinsdag – al gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Velen deden dat. Een rondgang langs stembureaus in Stiens, Ferwert, Anjum en De Westereen.

Tabe Annema brengt zijn stem uit in het stembureau It Span in Stiens.

Tabe Annema brengt zijn stem uit in het stembureau It Span in Stiens. Foto: Marchje Andringa

It Span, het clubgebouw van kaatsvereniging K.C. de Boer in Stiens en van Koninklijke IJsclub Stiens, is in de gemeente Leeuwarden ‘Stembureau 68’. Aan de Uniawei wijst een pijl naar de locatie - met uitzicht over het kaatsveld annex ijsbaan.

Nieuws

menu