Ambitie bezoekersaantal LF2018 haalbaar

Het hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft tot en met augustus 1,8 miljoen bezoeken opgeleverd. Dat staat in het laatste evaluatierapport van LF2018 dat gisteren werd gepubliceerd.

De Reuzen van Royal de Luxe waren een van de hoofdprogrammaonderdelen van Culturele Hoofdstad. Het evenement trok vele tienduizenden bezoekers naar Leeuwarden.

De Reuzen van Royal de Luxe waren een van de hoofdprogrammaonderdelen van Culturele Hoofdstad. Het evenement trok vele tienduizenden bezoekers naar Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

De telling is gebaseerd op 24 van de zestig hoofdprogrammaonderdelen. Van 36 onderdelen komen pas later gegevens binnen en ook de bezoekers van projecten uit het Mienskipsprogramma zijn nog niet meegerekend.

Het vooraf vastgestelde streefcijfer van vier miljoen bezoeken zou daarmee gehaald kunnen worden, verwachten LF2018-woordvoerder Radboud Droog en ook gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Wy lizze op streek om op dat oantal út te kommen.”

Stadswandelingen, praamvaarten en stadstreintjes trekken twee tot vijf keer zoveel mensen als vorig jaar

Verrassend bescheiden is daarmee vergeleken de toename van het aantal overnachtingen in Fryslân. Volgens gegevens van het CBS waren dat er in de eerste zes maanden van 2018 maar 4 procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar.

,,Gezien de enorme bezoekersaantallen van allerlei evenementen vragen wij ons af of dat wel klopt”, reageert Droog, ,,maar dat zal begin volgend jaar pas helemaal duidelijk worden.” Hij deed zelf navraag bij boekingswebsite booking.com, maar die wilde geen gegevens verstrekken.

Ook de groei van het winkelend publiek in de Leeuwarder binnenstad - toch een van de bijeffecten waar men bij zo’n evenementenspektakel op hoopt, is relatief gematigd. Tot eind augustus zijn op basis van WiFitellingen 5,48 miljoen unieke dagbezoekers geteld in het kernwinkelgebied, tegen 4,88 miljoen in de eerste acht maanden van 2017.

Facebookvolgers

Uit de tussenevaluatie blijkt tegelijk dat verscheidene musea, zoals het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en Museum Belvedère, nu al meer bezoekers getrokken hebben dan eerder over het gehele jaar. Op stadswandelingen, praamvaarten en stadstreintjes komen twee tot bijna vijf keer zoveel mensen af als vorig jaar.

De organisatie is verder te spreken over de (inter)nationale media-aandacht en het grote aantal volgers van LF2018 op Facebook. Dat is met 108.000 flink meer dan de 40.000 facebookvolgers van Valetta, de andere Europese culturele hoofdstad, en meer dan de culturele hoofdsteden Aarhus en Pafos vorig jaar hadden.

Wie grote LF2018-evenementen heeft bezocht, is daar behoorlijk over te spreken. Van drie daarvan, het Fries Straatfestival, het Oranjewoudfestival en At the Watergate in Sneek is bekend dat die gewaardeerd zijn met een 8,0 tot een 8,3.

Hoe de mensen in Fryslân LF2018 als geheel waarderen, is op dit moment niet precies duidelijk. In maart gaven geënquêteerde Friezen er gemiddeld een 6,4 voor, blijkt uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau, maar dat was nog voor de meeste grote evenementen plaatsvonden.

Nieuws

Meest gelezen