Voorlichting, ja, maar streven naar nul pesticidengebruik in 2030 vinden de Provinciale Staten te ver gaan

De Friese land- en tuinbouw hoeft niet vrij te zijn van pesticidengebruik in 2030. Die doelstelling uit een initiatiefvoorstel van vijf linkse oppositiefracties, PvdA en FNP, werd woensdag in de Staten teruggetrokken.

Besproeiing van akker met pesticiden in het voorjaar.

Besproeiing van akker met pesticiden in het voorjaar. Foto: Shutterstock

Gedeputeerde Douwe Hoogland noemde het doel eerder al niet realistisch en niet haalbaar, temeer daar de provincie niet bevoegd is om boeren op eigen grond het gebruik van pesticiden te verbieden.

Nieuws

menu