Ambtenarenfusie zorgt voor hoge werkdruk in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Ambtenaren in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ervaren een grote werkdruk. Met twee gemeentebesturen moeten ze vaak dubbel werk leveren.

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost zou de beste plek zijn om het ambtenarenkorps van 8KTD te vestigen.

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost zou de beste plek zijn om het ambtenarenkorps van 8KTD te vestigen. Foto: Marcel van Kammen

Bovendien is het verloop onder het personeel groot en voelen ze zich vaak niet gesteund door de politiek. Het evaluatierapport van Van Berenschot over de huidige ambtelijke samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen maakt duidelijk dat de werkmaatschappij 8KTD voor het personeel in elk geval nog géén doorslaand succes is.

Onduidelijk doel

Nieuws

menu