Amelander duinen gaan flink op de schop

In het duingebied van Nes naar Ballum is Staatsbosbeheer gisteren begonnen met een groot project dat ruim een miljoen euro kost. De fietstoerist en de natuur moeten profiteren.

Een deel van het hagedoornveld op Ameland waar de aanpassingen plaatsvinden.

Een deel van het hagedoornveld op Ameland waar de aanpassingen plaatsvinden. Foto: Jan Spoelstra

Het fietspad door natuurgebied Hagedoornveld en Zwanewaterduinen op Ameland wordt verlegd omdat het in tien jaar drie keer langdurig onder water heeft gestaan in de winter.

Dat het gebied natter is geworden, komt door veranderingen in het watersysteem zoals een veranderende kustlijn, ander klimaat met andere neerslag en zeespiegelstijging. Het verplaatste - en straks betonnen - fietspad moet hoger komen te liggen, en daardoor droger zijn. Dat zorgt niet alleen voor minder natte voeten, maar ook voor meer uitzicht.

Dit stuivende duinzand maakt de bodem in het achterliggende gebied stikstofarmer

Met name het eerste deel van het nieuwe fietspad vanaf het Westerpad zal fietsers mooie uitzichten opleveren, zegt boswachter Marjan Veenendaal. ,,Je krijgt een prachtig uitzicht over het Hagendoornveld.” Voorheen fietsten recreanten vooral door het veld, vernoemd naar de vele duindoorns die er groeien (op z’n Amelands ‘hagedoris’ of ‘hagedoorn’). ,,Je zag dan vooral veel wilgenbosjes en je kon niet veel verder kijken. Nu zul je het gebied meer van bovenaf zien.”

Langs de route komen meer uitzichtpunten. Staatsbosbeheer vernieuwt de uitrustplekken en pakt het pad naar de eendenkooi aan. Deze ‘kooi van Woldringh’ ligt in een broed- en rustgebied voor vogels, waardoor deze alleen met excursies bezocht kan worden. Vanaf het nieuwe fietspad is de eendenkooi nu straks ook te zien.

Stikstofstrijd

Het verleggen van het fietspad grijpt Staatsbosbeheer aan om ook de natuur een opknapbeurt te geven. Volgens de organisatie zijn de duinen in de loop der tijd verstard. ‘Als we niks doen, dan groeit alles dicht met riet, wilgen, gras en Amerikaanse vogelkers. Daarmee verliezen we de karakteristieke duinnatuur: dynamisch en rijk aan soorten die hier horen’, schrijft Staatsbosbeheer op de projectwebsite Hart voor Ameland.

Om die reden gaat Staatsbosbeheer stikstofrijke grond afgraven (plaggen), met name aan de kant van de Ballumer duinen. Dat doen ze ook in de buitenste duinenrij, zodat de zeewind het duinzand landinwaarts brengt. Dit stuivende duinzand maakt de bodem in het achterliggende gebied stikstofarmer, zodat er weer ‘typische’ duinplantjes gaan groeien zoals duizendguldenkruid, parnassia en duinviool. Deze planten en het open landschap trekken ook andere insecten en dieren aan.

Staatsbosbeheer zal een deel maaien en een deel laten begrazen. In de buurt van het Westerpad wil de natuurorganisatie de Amerikaanse vogelkers weghalen.

Veenendaal: ,,Dit heeft absoluut effect: er komen allerlei soorten terug. En het is mooi dat in dit plan de recreatie mee kan worden genomen.” De werkzaamheden moeten voor het einde van februari klaar zijn. Dan begint het broedseizoen.

Nieuws

menu