Analyse: Exodus van zittende Statenleden bedreigt controletaak van Provinciale Staten in Fryslân

‘Functie elders’, het ene na het andere Statenlid stopt ermee, terwijl de Friese politiek verandert in een vergrijzend mannenbolwerk. Slecht nieuws voor de democratische controle op de macht.

Commissaris van de Koning Arno Brok spreekt in coronatijd een lege Statenzaal toe. Het provinciebestuur heeft steeds minder te duchten van Provinciale Staten.

Commissaris van de Koning Arno Brok spreekt in coronatijd een lege Statenzaal toe. Het provinciebestuur heeft steeds minder te duchten van Provinciale Staten. Foto: Provincie Fryslân

Met het gisteren aangekondigde vertrek van Sybren Posthumus (FNP) – overigens na tien jaar Statenlidmaatschap – zijn er sinds de installatie van de nieuwe Provinciale Staten in 2019 al vijftien van de 43 Statenleden mee gestopt. We tellen Michiel Schrier (SP) daarbij alvast mee, die burgemeester van Vlieland wordt.