Dit artikel is vandaag gratis

Met een andere ster is de vlag voor Noardeast-Fryslân niet meer controversieel

Het nieuwe vlagvoorstel. Foto: gemeente Noardeast-Fryslân

De vlag voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân was nog niet vastgesteld, of hij moest weer worden ingetrokken. Reden: de gele ster deed veel mensen denken aan een Jodenster. Nu is er een nieuw ontwerp, waarop de ster is aangepast.

‘Vijf banen: blauw, geel, groen, geel, blauw, waarvan de hoogten zich verhouden als 1:1:6:1:1, de beide blauwe banen golvend, met in de broeking een gele zespuntige ster ter grootte van 1/3 van de vlaghoogte’. Dit is de officiële omschrijving van de nieuwe vlag voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Op 1 september moet de gemeenteraad over het ontwerp stemmen.

De raad stelde op 4 maart unaniem in met een vlagontwerp dat sterk leek op het nieuwe, maar dan met een gele ster met rechte lijnen, als het ware twee driehoeken over elkaar.

Direct na de vaststelling kwamen boze reacties binnen bij onder meer antidiscriminatiebureau Tûmba en het CIDI, van mensen die zich gekwetst voelden. Zij zagen er een ster in zoals Joden die in de Tweede Wereldoorlog moesten dragen.

Nieuwe ontwerpen

Noardeast-Fryslân trok het vlaggenbesluit in en liet een werkgroep drie nieuwe ontwerpen maken. Het ontwerp dat nu voorgelegd wordt lijkt sterk op het oude, maar dan met een veel puntiger en kleinere ster. Ook zijn de kleuren nu gelijk aan die van het gemeentewapen en is een onderste golvende baan toegevoegd.

Het CIDI, Tûmba en de Hoge Raad van Adel zijn akkoord met dit ontwerp, meldt het college in het raadsvoorstel. B en W vermelden nog wel dat het CIDI aangegeven heeft dat het misschien beter is de ster helemaal achterwege te laten.

Tûmba voorziet juist een negatieve discussie als de ster zou worden weggelaten, omdat dit ‘hét gezamenlijke symbool’ is, dat zowel Dongeradiel, Ferwerderadiel als Kollumerland in hun vlag hadden.

Nieuws

menu