Angelo Schenkers ging op zoek naar het verhaal van zijn overgrootouders Mari en Uke uit Leeuwarden. Net als veel andere Friezen zochten zij hun heil in Amsterdam, in de hoop op een beter leven

Angelo Schenkers dook in de geschiedenis van zijn overgrootouders Mari en Uke Akkerman uit Leeuwarden. Net als 150.000 andere Friezen deden tussen 1860 en 1920, zochten zij hun heil buiten Fryslân. Schenkers tekende hun levensverhaal op.

Mari en Ukke Akkerman - Dusselaar. De foto waar de zoektocht van Angelo mee begon.

Mari en Ukke Akkerman - Dusselaar. De foto waar de zoektocht van Angelo mee begon. Uit 'Voor altijd op de vlucht'.

Ongeveer zestien moet hij geweest zijn toen oma Rika hem een foto gaf van Mari en Uke, de ouders van haar overleden man Jan Akkerman. Angelo Schenkers had de foto van zijn overgrootouders wel eens eerder gezien, maar nooit eerder had hij er echt goed naar gekeken. ,,Het was een beetje een formele foto van hun twee. Maar toen ik goed naar hen keek, zag ik meteen ook de pijn van een zwaar leven.” Jaren later pas viel hem op dat het nette pak dat Mari op de foto droeg, helemaal niet echt was. ,,Het was erop getekend.”

Nieuws

menu