Dit artikel is vandaag gratis

Anne Wind vindt eerste ljipaai van Fryslân nabij Skarsterbrug. 'Dit is in jongesdream dy't útkomt'

Anne Wind, de vinder van het eerste ljipaai van Fryslân. Foto: BFVW

Anne Wind (32) uit Pingjum heeft zondagmiddag het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Dit gebeurde op een perceel nabij Scharsterbrug. Het gaat om een ‘twake’. ,,Us pake libbet net mear. Mar wat soe er dit moai fûn hawwe.”

De BFVW (Bond van Friese Vogelwachten) heeft de vondst goedgekeurd.’

,,Dit is in jongesdream dy ‘t útkomt”, zegt Wind die nog amper bekomen is van het nieuws. Als kleine jongen zocht hij jaar in jaar uit met zijn vader en opa naar het eerste kievitsei. ,,We lutsen de fjilden yn en myn pake learde my goed te sjen nei it gedrach fan de fûgels. Ik learde de leafde foar fûgels fan him, mar ek fan ús heit. We sette stokjes by de nêsten om se te beskermjen. Us pake libbet net mear. Mar wat soe er dit moai fûn hawwe.”

Opvallend gedrag

De afgelopen week zocht Wind samen met zijn vader en een vriend vooral rond zijn woonplaats Pingjum. Nog zonder succes. Maar toen hij deze week een paar keer langs het perceel bij Skarsterbrêge reed, rook hij kansen. ,,It gedrach fan de fûgels wie dêr oars, se wiene dúdlik al wat fierder. Doe‘t it waar fan ‘e middei opklearre, tocht ik, ik sil dêr ris sjen. Doe’t ik de twa aaikes lizzen seach, stie myn hert efkes stil.”

Hij vermoedt dat de eitjes er gisteren al lagen. ,,Wat dat oanbelanget hie ik sels de alderearste fan Nederlân wêze kinnen. Mar dêr bin ik net wis fan. Ik fyn dit al in hiele eare.” Vanwege de sneeuw had hij eigenlijk verwacht dat het dit jaar later zou worden. ,,Mar de snie bleau hiel koart lizzen. Blykber hawwe de fûgels dêr gjin hinder fan hân.”

Sulveren Ljip

Wind krijgt op maandag 13 maart de Sulveren Ljip uitgereikt door commissaris van de Koning Arno Brok. Dit gebeurt op het Provinciehuis in Leeuwarden. Om het nest zo min mogelijk te verstoren vindt de huldiging niet in het veld plaats.

Er ligt ook nog een prijs voor de vinder(s) van het eerste jeugdei te wachten, it Sulveren Polske.

Gemiddeld

Zaterdagochtend werd rond 10.45 uur het eerste ei van Nederland gevonden, door Klaas Binnendijk in het Staphorsterveld nabij Hasselt in Overijssel. De vondst van het eerste ljipaai op 12 maart is gemiddeld. Het eerste ljipaai van Fryslân werd vorig jaar in dezelfde periode gevonden op 14 maart door Wietze Jan Dijkstra (45) uit St.-Annaparochie. In 2019 werd het eerste ljipaai op 28 februari gevonden in Vegelinsoord. Dat was de vroegste vondst van een ljipaai ooit.

Nieuws

menu