Anne en Tine uit Ferwert vieren 70-jarig huwelijk. De liefde is nog altijd groot: 'Dizze leafde is ús skonken troch de Hear'

Het was Kerstmis 1949 toen Anne Wiersma met twee vrienden naar de gereformeerde kerk van Marrum afreisde. Het drietal was er niet zozeer vanwege de liederen die er ten gehore werden gebracht. Het waren vooral de vrouwen in het zangkoor die hun interesse hadden.

Anne Wiersma en Tine Wiersma-Kramer zijn zondag, 5 juni, 70 jaar getrouwd

Anne Wiersma en Tine Wiersma-Kramer zijn zondag, 5 juni, 70 jaar getrouwd Foto: Jan Spoelstra

,,Wy seagen dêr trije froulju byinoar stean”, vertelt Anne in WoonZorgCentrum Foswert in Ferwert. ,,Wy seine doe: dêr moatte wy achteroan. Myn freonen krigen al gau de sek op ‘e kop, mar ik bleau hingjen.”

Nieuws

menu