De Anno-gemeenten willen samen de krimp in Noordoost-Fryslân keren: 'Der wurdt faak tocht dat dizze regio fier fuort is, maar dat is fansels hielendal net sa'

De gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Dantumadiel zetten hun samenwerking met de provincie en Wetterskip Fryslân door om het noordoosten van Fryslân aantrekkelijker te maken voor bedrijven, inwoners en toeristen.

Aan de westkant van Dokkum, vlak naast de Dokkumer Ie, verrijst de nieuwe woonwijk Stadsdock. Foto: Marcel van Kammen

Aan de westkant van Dokkum, vlak naast de Dokkumer Ie, verrijst de nieuwe woonwijk Stadsdock. Foto: Marcel van Kammen

De besturen ondertekenden daartoe afgelopen vrijdag de derde Agenda Netwerk NoordOost (Anno III). De gemeenten willen een vuist maken tegen de bevolkingsdaling in de regio en willen dat Noordoost-Fryslân in 2040 een ‘topregio’ is waarin ‘het goed leven is in een groene omgeving’, zo blijkt uit het gezamenlijke plan. ,,Wy wolle de regio oantreklik meitsje foar minsken dy ’t hjir al binne om te bliuwen, mar ek foar nije ynwenners”, zegt Johannes Kramer, burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Nieuws

menu