Een boerenschuur bouwen in de gemeente Leeuwarden? Eerst een archeologisch rapport laten opstellen, oordeelt Raad van State

Boeren in de gemeente Leeuwarden moeten voorafgaand aan bouwwerkzaamheden de archeologische waarden van de grond laten rapporteren. De Raad van State wees een bezwaar daartegen van LTO Noord af.

Het gebouw van de Raad van State in Den Haag.

Het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Foto: ANP

In 2020 trok de gemeenteraad de regels rond de bescherming van archeologische waarden gelijk voor de hele fusiegemeente Leeuwarden. Die regels houden in dat boeren die in het buitengebied bijvoorbeeld een schuur willen bouwen van meer dan 500 vierkante meter, met de vergunningsaanvraag ook een rapport moeten meesturen over de archeologische waarde van de grond en hoe die wordt bewaard of gedocumenteerd.

Nieuws

menu