Het Azc in Balk wordt mogelijk een opvangplek voor Afghaanse vluchtelingen. Het CDA staat ervoor open, nadat de gemeenteraad in juni nog besloot de deuren te sluiten

Het CDA in gemeente De Fryske Marren staat ervoor open om azc Balk te gebruiken om Afghanen in nood aan onderdak te helpen. ,,We willen er serieus naar kijken als de overheid die vraag bij de gemeente neerlegt. Je moet die mensen helpen en een plek bieden”, zegt CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden. Daarmee zou er nu een meerderheid in de raad zijn om het azc in Balk toch open te houden.

Het azc in Balk.

Het azc in Balk. Foto: FD

In juni besloot de gemeenteraad nog de vluchtelingenopvang te sluiten per 1 oktober. De ontmanteling moet begin volgend jaar klaar zijn. Het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de locatie voor vijfhonderd mensen langer open te houden werd voor de zomer geweigerd na een enquête onder de bevolking. De uitslag daarvan werd door de partijen verschillend uitgelegd. CDA, VVD, FNP en Burgerpartij De Fryske Marren wilden zich aan de afspraak houden dat de vluchtelingenopvang niet langer dan vijf jaar open zou zijn. Daarmee was een meerderheid van negentien van de 31 zetels voor sluiting.

‘Als de nood hoog is, moet je helpen’

Nieuws

menu