Het Azc in Balk wordt mogelijk een opvangplek voor Afghaanse vluchtelingen. Het CDA staat ervoor open, nadat de gemeenteraad in juni nog besloot de deuren te sluiten

Het CDA in gemeente De Fryske Marren staat ervoor open om azc Balk te gebruiken om Afghanen in nood aan onderdak te helpen. ,,We willen er serieus naar kijken als de overheid die vraag bij de gemeente neerlegt. Je moet die mensen helpen en een plek bieden”, zegt CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden. Daarmee zou er nu een meerderheid in de raad zijn om het azc in Balk toch open te houden.

Het azc in Balk.

Het azc in Balk. Foto: FD

In juni besloot de gemeenteraad nog de vluchtelingenopvang te sluiten per 1 oktober. De ontmanteling moet begin volgend jaar klaar zijn. Het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de locatie voor vijfhonderd mensen langer open te houden werd voor de zomer geweigerd na een enquête onder de bevolking. De uitslag daarvan werd door de partijen verschillend uitgelegd. CDA, VVD, FNP en Burgerpartij De Fryske Marren wilden zich aan de afspraak houden dat de vluchtelingenopvang niet langer dan vijf jaar open zou zijn. Daarmee was een meerderheid van negentien van de 31 zetels voor sluiting.

‘Als de nood hoog is, moet je helpen’

Wat de PvdA betreft - net als CDA lid van coalitie - is er nu een nieuwe situatie. ,,Als de nood hoog is, moet je helpen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt”, zegt fractievoorzitter Wietze de Haan. De PvdA was al voor het twee jaar langer openhouden van de locatie. Het is De Haan, net als Van Zanden (CDA), niet bekend of de gemeente De Fryske Marren al een (nieuw) verzoek heeft gehad van het COA of van het ministerie voor opvang van Afghanen in Balk. Van Zanden vraagt zich wel af of de ontmanteling van het azc al aan de gang is, en of dat een mogelijk beletsel vormt. Nu zitten er vooral nog nareizigers op de locatie.

Sytze Holtrop (ChristenUnie) wil graag in gesprek met de collegepartijen. ,,Er staat een compleet azc. Dat is vijf jaar gebruikt, maar kan bij wijze van zo nog vijf jaar mee. Laten we in ieder geval de eerste nood lenigen en de vluchtelingen een knap plekje geven. Het azc in Balk is een veel betere locatie dan een basis van Defensie.” Nu worden de Afghanen opgevangen op militaire bases in onder meer Zoutkamp en Harskamp.

Geen sporthallen meer

De Statenfracties van ChristenUnie, PvdA en GrienLinks willen dat er in Fryslân snel gehoor wordt gegeven aan de oproep voor extra opvang voor asielzoekers en vergunninghouders door het demissionaire kabinet. De regering deed dat verzoek mede vanwege de situatie in Afghanistan. Er zijn de afgelopen week meerdere vluchten met Afghanen naar ons land geweest na de overname van het land door de taliban.

De drie partijen vragen Gedeputeerde Staten, en Commissaris van de Koning Arno Brok in zijn rol als Rijksheer, om actief op zoek te gaan naar extra opvanglocaties. ‘Als we nu niets doen, zitten de locaties van het COA naar verwachting binnen enkele weken vol. Dan moeten asielzoekers worden opgevangen worden op plekken die daar niet voor bedoeld zijn, zoals sport- of evenementenhallen. Dat willen we voorkomen’, aldus een gezamenlijke verklaring.

Een veilig verblijf met goede voorzieningen willen Statenleden Edou Hamstra, Charda Kuipers en Lieuwe van der Pol graag zien voor de vluchtelingen, waaronder veel geëvacueerde Afghanen die Nederland hebben geholpen in rollen als tolk en fixer toen ons land militaire steun gaf.

Binnenkort in gesprek

Brok gaat binnenkort in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te horen waar behoefte aan is. Daarna gaat Brok in gesprek met afgevaardigden van Friese gemeenten waar al asielzoekerscentra zijn om te onderzoeken of er uitbreiding mogelijk is. Het is nog niet duidelijk om hoeveel extra plekken het gaat.

De Friese gemeenten met een opvanglocatie zijn De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Wanneer het gesprek met Brok is, is niet bekend.