BBB: stuur natuurdoelen voor Natura 2000 later naar Den Haag, het woord is eerst aan de Staten

Friese plannen voor Natura 2000-gebieden moeten later bij het rijk worden ingeleverd. Dat zou BBB-voorman Abel Kooistra graag zien, zodat Provinciale Staten meer kans krijgen om de plannen op voorhand bij te sturen.

De Alde Feanen bij Earnewâld, een Natura 2000-gebied dat te lijden heeft onder stikstofneerslag.

De Alde Feanen bij Earnewâld, een Natura 2000-gebied dat te lijden heeft onder stikstofneerslag. Foto: Marcel van Kammen

De zogenoemde ‘natuurdoelanalyses’ (NDA’s) zijn momenteel een heikel thema in de provinciale politiek. In de analyses wordt beschreven hoe de natuur in de Natura 2000-gebieden eraan toe is, wat de beoogde staat van de natuur is en welke maatregelen nodig zijn om die te bereiken. Een NDA zal ook aangeven hoeveel stikstofreductie er nodig is. Ze zijn in de maak, maar de inhoud is nog niet bekend.