Bond van Friese Vogelwachten roept op tot voorzichtig maaien om weidevogel te beschermen

Met een aantal maaitips hoopt de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) te voorkomen dat weidevogelkuikens in het zicht van de haven alsnog stranden.

Grutto in het veld.

Grutto in het veld.

Nu er na een lange natte periode droog weer aankomt. verwacht de bond dat boeren massaal aan het maaien gaan.

Door het natte weer zijn veel boeren nog niet aan de eerste snee toegekomen, wat gunstig uitpakt voor de weidevogelkuikens. Om te voorkomen dat de net niet vliegvlugge jongen alsnog tussen de maaimessen terecht komen roept de BFVW boeren op nazorgers de nesten te laten lokaliseren en markeren.

Uit den boze

Ook tipt de bond de boeren zogeheten kuikenzakken aan de slootkant te plaatsen om te voorkomen dat de kuikens van een beheerperceel naar een net gemaaid veld vluchten en prooi worden voor predatoren. Verder moet maaien van binnen naar buiten het perceel om de vogels de kans te geven te vluchten. ‘s Nachts maaien is volgens de bond uit den boze.