De BFVW is tevreden met de afspraken die landbouworganisaties hebben gemaakt voor de weidevogels, ook al zijn die afspraken vrijblijvend

De Bond van Friese Vogelwachten is tevreden met de afspraken die tien landbouworganisaties hebben gemaakt om meer te doen voor de weidevogels. Dat de afspraken vrijblijvend zijn, is voor BFVW-voorzitter Frans Kloosterman geen bezwaar.

Nazorgers plaatsen van nestbeschermers en paaltjes om aan te geven waar de nesten zitten.

Nazorgers plaatsen van nestbeschermers en paaltjes om aan te geven waar de nesten zitten. Foto: Jeroen Horsthuis

De boerenclubs liepen dit voorjaar te hoop tegen regels die gedeputeerde Douwe Hoogland had opgesteld in de concept-Omgevingsvergunning. Met die regels wilde Hoogland verzekeren dat boeren echt werk maken van hun zorgplicht voor weidevogels. Die plicht is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

Nieuws

menu