Weerman Ype Albada uit Laaxum legde zondag een nieuw Fries regenrecord vast, bijna tegen zijn zin: 'It hoecht om my net sa ekstreem'

Ype Albada uit Laaxum tapte zondagavond 124,9 millimeter regen af: een nieuw Fries record. Spectaculair voor weerfanaten, maar van Albada had het zo gek niet gehoeven. ,,Ik ha leaver gewoan waar.”

Ype Albada bij zijn weerstation in Laaxum. Zondagavond tapte hij 124,9 millimeter af, een nieuw Fries record.

Ype Albada bij zijn weerstation in Laaxum. Zondagavond tapte hij 124,9 millimeter af, een nieuw Fries record. Foto: Marco Keyzer

In de nacht van zaterdag op zondag was het grote regenen begonnen. De kern van een op zich maar kleine depressie kwam precies boven het zuiden van Fryslân te liggen. Een complex aan flinke buien draaide rond de kern. Maar in die kern, waarin het ook volop regende, zat amper schot. Die bleef zowat de hele dag rond de Friese zuidkust en op het IJsselmeer hangen.

En maar regenen. ,,Tusken alven en twaen wie it allemachtich, sa’n wetter”, vertelt weeramateur Ype Albada een dag later. Al sinds 1990 heeft hij een weerstation bij zijn huis in Laaxum, maar zoiets had ‘ie in al die jaren nog nooit meegemaakt.

Apart gevoel

Pas na drieën werd het langzaam minder, al bleef het ook toen nog een poos doorregenen. Toen het ’s avonds eindelijk droog werd, was het Albada wel duidelijk dat er wat bijzonders was gebeurd. ,,It wie wol in apart gefoel om safolle wetter ôf te taapjen”, aldus de ondanks alles nuchtere Laaxumer.

Albada heeft een officiële Hellmannregenmeter. Bij zulke meters kun je niet van de buitenkant aflezen hoeveel water erin zit. Dat wordt pas duidelijk als je de inhoud van het vat overgiet in een maatglas.

,,Mar no hie it safolle reind dat it binnenfet hielendal oerrûn wie”, zegt Albada. ,,Dat wie dus yn it bûtenste fet opfongen.” Het volle binnenste vat was goed voor 60 millimeter en Albada haalde vervolgens nog eens zo veel uit het buitenste vat.

’s Avonds laat viel er nog een paar millimeter, wat het eindtotaal bracht op een etmaalsom van 124,9 millimeter. Dat is een nieuw record voor Fryslân. Het vorige werd pas vier weken geleden gevestigd in Burgumerdaam met 113 millimeter. Daarvoor stond het record op 110 millimeter in Sint Annaparochie op 31 augustus 2012.

Geen recordjager

Hoe voelt dat nou om Fries recordhouder te zijn? ,,It hoecht om my net sa ekstreem”, zegt Albada. ,,Ik bin net sa’n rekordjager, ik kick der net op, lykas guon oare waarfanaten. Ik hâld it mar op gewoan waar, dat fyn ik prima. Dat it hie om my ek wol wat minder mochten mei dy rein, dat hie my ek wol bêst west.”

Dat zegt Albada ook omdat hij een fervent túnker is. ,,De beantsjes stiene yn ’t wetter en yn de greppels om de biten en woartels hinne stiene hielendal fol. Dêr sit ik net om te springen. Dat ik ha der hjoed mei de kultivator trochhinne west om de grûn wer wat iepen te krijen.”

Ook de landerijen in de omgeving van Stavoren en Warns stonden blank, zag Albada. En zijn kelder. ,,Ja, dat ha wy inkeldris faker mei in bak wetter. Mar goed, dan rêdt him wol wer.”

Duidelijke trend

De neerslaghoeveelheid deed hem denken aan die 25 e augustus in 2002. ,,Doe foel hjir 72,5 millimeter. Dat fûn ik doe al hiel wat bysûnders, mar no wie it dus samar noch 50 millimeter mear.”

De Laaxumer kan aan zijn eigen meetreeks wel zien dat het door de jaren heen gemiddeld warmer is geworden en dat er naast grote droogte óók meer extreem nát weer voorkomt. ,,Dy trend is dúdlik. Mar oft dit no ien kear en noait wer west hat, of dat ik de kommende jierren noch gruttere sommen delslach krij, dat wit ik net. Dat is gokkerij, dêr doch ik net oan.”