Ballonoplatingen zijn tegenwoordig in bijna heel Fryslân verboden; in veertien van de achttien Friese gemeenten is een verbod ingesteld

In steeds meer gemeenten is het oplaten van ballonnen verboden. Van de achttien Friese gemeenten is in veertien een verbod, en hebben vier een ontmoedigingsbeleid. Dat meldt Stichting De Noordzee.

Een restant van een ballon op een strand.

Een restant van een ballon op een strand. Foto: Shutterstock

De stichting houdt sinds 2018 bij in welke Nederlandse gemeenten ballonoplatingen nog worden toegestaan. In 2018 had slechts 5 procent van de gemeenten een verbod in het beleid opgenomen. Anno 2021 zijn ballonoplatingen in 56 procent van de gemeente verboden. Nog eens 24 procent heet een ontmoedingsbeleid.

In 2018 was Ameland nog de enige Friese gemeente met een ballonverbod. De Friese gemeenten waar nu nog geen verbod is zijn Smallingerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland. Daar wordt het oplaten van ballonnen wel ontmoedigd.

Niet meer van deze tijd

,,We zien de afgelopen jaren een gigantische ommezwaai”, zegt Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. ,,Bijna iedereen heeft vroeger weleens een ballon opgelaten. Maar het is duidelijk niet meer van deze tijd. Zelfs gemeenten zonder ballonoplaatbeleid geven aan dat ze geen verbod meer overwegen omdat het probleem simpelweg niet meer speelt en een verbod dus niet nodig is.”

Ballonnen zijn schadelijk voor natuur en milieu. Stichting De Noordzee voert al jaren actie tegen ballonoplatingen. In oktober organiseert de stichting een webinar over de aanpak van ballonnenvervuiling. In 2016 schatte onderzoeksorganisatie TNO dat jaarlijks een kwart miljoen ballonnen in de Noordzee belanden.