Bedrijf wil centrum voor fossielvrij vervoer in Oosterwolde beginnen

Een echte stationsfunctie is volgens de initiatiefnemers van het Centrum voor Mens & Mobiliteit nog een brug te ver. Maar hun mobiliteitscentrum bij Oosterwolde wordt wel een knooppunt van duurzaam vervoer.

Ale Kort (links) en Wiebe van Hes.

Ale Kort (links) en Wiebe van Hes.

Het centrum voor Mens & Mobiliteit (MeMo), zoals ondernemers Ale Kort en Wiebe van Hes het knooppunt hebben gedoopt, is volgens hen het eerste particuliere knooppunt dat openbaar vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit bij elkaar brengt.

,,Er zijn wel lookalikes in Drente en Groningen van een hub met een bushalte, watertappunt en toiletten. Maar wij willen meer bieden dan een overstappplaats van je auto of fiets op een streekbus. Er komt ook een modern ingerichte plek om te kunnen werken, of gewoon aangenaam te verblijven”, aldus Kort.

Fossielvrij

Het centrum komt aan de N381, ten zuidwesten van de Venekoterkruising in Oosterwolde. Auto Kort en Personenvervoer Kort, de bedrijven van de ondernemers, vestigen zich in ieder geval in het centrum. ,,We zijn in gesprek met andere ondernemers, onder andere met een horeca- en een tankbedrijf. Er kan overigens alleen fossielvrij worden getankt. Behalve aan oplaadpunten denken we aan waterstof, groengas en blauwe diesel.”

Overheid

Kort erkent dat hun initiatief overlap heeft met de overheidstaken. ,,De provincie is verantwoordelijk voor het OV en de gemeente moet zorgen voor de zogeheten ondergrond van het OV, zoals bushaltes. Het college van B en W van Ooststellingwerf is enthousiast over ons plan en werkt faciliterend mee. We hebben de grond in samenwerking met de gemeente aangeschaft, hij wordt binnenkort aan ons overgedragen.”

Er is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat de grond nu nog een agrarische bestemming heeft. ,,Daar gaat de gemeenteraad over.”

Bereikbaarheid

Volgens de initiatiefnemers verandert de wereld van de mobiliteit op dit moment sterk. Ze denken ze met hun centrum hierop in te kunnen spelen.

Kort: ,,Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor de leefbaarheid in de kleine kernen en de aantrekkelijkheid van de regio. Ook de publieke vervoersvoorzieningen spelen een belangrijke rol. We zien dat die op het platteland onder druk staan.”

Het is de bedoeling dat het Memocentrum in 2025 klaar is. Er zijn op 30 september en 1 oktober informatiedagen. Aanmelden daarvoor kan via www.mensenmobiliteit.nl .