Bedrijven in Noordoost-Fryslân staan te springen om kavels, mede dankzij de Sintrale As | Serie: Vijf jaar Sintrale As

Gemeenten rondom de Sintrale As zijn met de provincie in overleg om snel meer bedrijventerreinen te realiseren. ,,Wy ha al in hiel wachtlistje fan ûndernimmers dy’t nijbou wolle.”

Wethouders Pieter Braaksma (l) en Albert van der Ploeg in 2018 bij de uitbreiding van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum.

Wethouders Pieter Braaksma (l) en Albert van der Ploeg in 2018 bij de uitbreiding van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. Foto: Henk Jan Dijks

Ook zonder Sintrale As was het uitbreidingsplan van Betterwird wel vol gekomen, zegt bedrijvenfunctionaris Petra van der Veen. Maar zo snel? Meteen toen het kon, was bijvoorbeeld Klaas Westra van het gelijknamige transportbedrijf erbij om uit te breiden met een loods en opslagterrein. ,,Mei namme foar sokke bedriuwen hat de As in soad winst opsmiten fansels.” Maar ook kwam er een metaalbedrijf.

Bining mei de regio

Nieuws

menu