Er is een beleidsplan verkeer nodig voor de herinrichting van de Lycklamaweg in Wolvega. De straat blijkt veel drukker dan gedacht

Het college van Weststellingwerf heeft besloten een Beleidsplan verkeer op te stellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg in Wolvega. Uit recente tellingen (november 2021) is gebleken dat de hoeveelheid verkeer omvangrijker is dan een jaar eerder.

Verkeer op de Lycklamaweg.

Verkeer op de Lycklamaweg. Foto: Google Maps

Die nieuwe verkeerstellingen bij de Lycklamaweg zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente Weststellingwerf. Op basis van de uitkomst is besloten om voorlopig geen extra verkeersmaatregelen te treffen. De gemeente was van plan de weg verkeersluwer en verkeersveiliger te maken, maar er was te weinig draagvlak voor het in juli vorig jaar gepresenteerde voorontwerp voor herinrichting. Reden voor B en W om pas op de plaats te maken.