Oud-senator Gerben Gerbrandy doet bemiddelingspoging bij ruzie Faunabeheer

Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen in de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân onderneemt oud-senator Gerben Gerbrandy de komende weken een bemiddelingspoging. Hij is volgens FBE-secretaris Peter de Vries door gedeputeerde Klaas Fokkinga voorgedragen.

De aanpak van damherten zorgde voor een conflict binnen de Faunabeheereenheid.

De aanpak van damherten zorgde voor een conflict binnen de Faunabeheereenheid. Foto: Marten van Dijl

In de FBE, die in opdracht van de provincie dieren die schade aanrichten afschiet of bestrijdt, zitten vertegenwoordigers van grondeigenaren, terreinbeheerders, jagers en boeren. Na een conflict over de aanpak van damherten werd boerenvertegenwoordiger Douwe Anema enkele maanden geleden als bestuurslid ontslagen.

Unaniem

Omdat de FBE alleen unaniem besluiten neemt over de aanpak van dieren die schade veroorzaken of overlast geven, ligt het beheer sinds die tijd stil. Wel heeft de provincie de FBE opdracht gegeven damherten te schieten zonder beheerplan.

Volgens De Vries is het nog steeds wachten op een nieuwe kandidaat namens de landbouwpartijen. Nu ze daar niet mee komen moet Gerbrandy die impasse zien te doorbreken. Dat de boeren weer Douwe Anema hadden voorgedragen, klopt volgens hem niet. ,,Die geluiden klonken wel in de wandelgangen, maar het bestuur heeft nooit een officiële voordracht ontvangen.”

Probleem

Mocht Gerbrandy er niet uitkomen dan heeft de FBE volgens De Vries wel een probleem. ,,Dan komen we op termijn vast te zitten met de invulling van beheerplannen. Dan krijg je houtje-touwtje-oplossingen waarbij de provincie buiten de beheerplannen om rechtstreeks opdrachten geeft om het beheer uit te voeren.”

Voor het draagvlak voor het beheer is dat volgens hem echter een ongewenste situatie.

Werkwijze

De perikelen binnen de FBE waren voor een aantal partijen in Provinciale Staten aanleiding te pleiten voor een andere werkwijze van de FBE en bijvoorbeeld te werken met meerderheidsbesluiten in plaats van unanieme besluiten.

De Statenfracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP en D66 stelden de representativiteit van de beheerders aan de kaak. Ze missen organisaties die een duurzaam beheer van in het wild levende dieren behartigen. In andere provincies is bijvoorbeeld de Dierenbescherming vertegenwoordigd in het bestuur. In Fryslân niet.