Beppe nog nauw betrokken bij installatiebedrijf

Anne Damstra-van der Wiel is voor zover bekend de oudste Driezumer ooit. ,,Der binne wol âld Driezumers hûndert wurden, mar ús beppe is foar sa fier bekend de earste dy’t der ek noch wennet”, zegt haar kleinzoon Teake Damstra.

Anne Damstra-Van der Wiel werd gisteren in het zonnetje gezet door haar familie vanwege haar honderdste verjaardag. Er werd onder andere voor haar gespeeld door een brassband.

Anne Damstra-Van der Wiel werd gisteren in het zonnetje gezet door haar familie vanwege haar honderdste verjaardag. Er werd onder andere voor haar gespeeld door een brassband. Foto: Marcel van Kammen

Ze woont nog altijd zelfstandig in het dorp waar ze honderd jaar geleden werd geboren. Een geheim voor het bereiken van deze uitzonderlijke ouderdom heeft ze niet. ,,Dêr is gjin geheim foar, gewoan trochgean.”

Familiebedrijf

Damstra werkte jarenlang met haar man Teake in familiebedrijf Damstra Installatietechniek waar kleinzoon Teake tegenwoordig de directeur van is. Het bedrijf begon in 1910 met haar vader die het postkantoor van Driezum runde en daarnaast werkte als wagenmaker. Hij legde zich vanaf de jaren dertig meer toe op het installeren van waterpompen en waterleidingen waarmee de basis voor het huidige bedrijf werd gelegd.

Eind jaren dertig kreeg ze verkering met Teake die bij haar in de buurt woonde. Het zou echter nog tot 1948 duren voordat ze konden trouwen. ,,Earst siet de oarloch der tusken en dêrnei moast myn man noch trije jier nei Ynje, dus it hat wol efkes duorre.”

Een jaar later namen ze het bedrijf van haar vader over waarbij zij het postkantoor runde en Teake het installatiewerk deed. Hij had zich toegelegd op elektrotechniek en zodoende werden de werkzaamheden van het bedrijf uitgebreid.

Mevrouw Drees

Damstra stond met veel plezier in het postkantoor. Het zorgde ervoor dat ze veel mensen leerde kennen en velen waren blij haar te zien, zoals ouderen die bij haar hun maandelijkse AOW van vijfhonderd gulden ophaalden. Dit leverde haar de bijnaam ‘mevrouw Drees’ op.

Later richtte het paar zich alleen nog op het installatiewerk, waarbij Damstra de boekhouding deed. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer van het bedrijf, maar ze is er nog altijd nauw bij betrokken, zegt kleinzoon Teake. ,,Wy komme alle sneintemoarnen by har op besite en dan freget se altyd noch hoe’t it mei it bedriuw giet.”

Ik mei noch graach op de hichte bliuwe fan wat der spilet yn de wrâld

In 1949 werd haar eerste zoon Thymen geboren en later volgden Sytse en dochter Minke. Haar man overleed in 1997. De meeste kinderen en kleinkinderen wonen bij haar in de buurt en die ziet ze nog vaak. Ze komen bij haar op bezoek, maar ze maakt ook zelf nog wel eens een uitstapje in het dorp.

Ze houdt daarnaast erg veel van lezen, onder andere boeken en kranten. ,,Ik mei noch graach op de hichte bliuwe fan wat der spilet yn de wrâld.”

Ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus kreeg ze gisteren nog veel felicitaties en werd er zelfs een privéconcert voor haar gegeven door de lokale brassband. ,,It wie al mei al in drokke, mar wol in hiele moaie dei.”

Honderdjarige staat nog midden in het leven

Ze ging er deze week goed voor zitten, Prinsjesdag en de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Want ook al wordt Pietje Jonkman -Hoekstra vandaag honderd jaar, ze volgt alle actualiteiten nog op de voet. Haar hele leven stemt ze al op de PvdA. ,,Ik groeide op in een rood nest.

Nieuws

menu