Bermgras en hekkelspecie van gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke wordt mest voor boerenland

Bokashi maken van bermmaaisel bij boer Jansma in Deinum.

Bokashi maken van bermmaaisel bij boer Jansma in Deinum. Foto: Marchje Andringa

De gemeente Leeuwarden en Waadhoeke gaan bermgras en hekkelspecie leveren aan Agrycycling. Deze coöperatie van boeren composteert het afval voor bodemverbetering. Dat laat wethouder Evert Stellingwerf van Leeuwarden weten via LinkedIn.

De gemeenten Sudwest-Fryslân en De Fryske Marren leveren al groenafval aan Agricycling. Afgelopen jaar verwerkten 25 boeren van de coöperatie 3920 ton aan bermgras en hekkelspecie. Dat leverde ongeveer 3330 ton aan compost op. Daarmee werd bijna 79.000 kilo aan kunstmest bespaard.

Waadhoeke en Leeuwarden hebben nu een driejarig contract met de boeren gesloten. Ook Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Harlingen gaan dit jaar samenwerken met Agricyling.