Boze buurman tekent beroep aan tegen nieuwbouw van de Poiesz in De Westereen. 'Ik fyn it hiel slim dat ik as boarger op dizze wize behannele wurd'

Bij de Raad van State is beroep ingediend tegen de nieuwbouwplannen van de Poiesz-supermarkt aan de Foarstrjitte in De Westereen.

De huidige supermarkt van Poiesz in De Westereen.

De huidige supermarkt van Poiesz in De Westereen. Foto: Marcel van Kammen

Na een uitvoerig debat en een hoorzitting, ging de gemeenteraad van Dantumadiel afgelopen november akkoord met het plan van Poiesz om op de grond achter het huidige pand een nieuwe supermarkt te bouwen.

Nieuws

menu