Bert Looper, oud-directeur van Tresoar in Leeuwarden, blijft zoeken naar leven in erfgoed

Na veertien jaar heeft Bert Looper afscheid genomen als directeur van erfgoedinstelling Tresoar in Leeuwarden. Hij zag studenten komen en archieven gingen digitaal. Maar hoe blijft het Friese erfgoed levend in tijden van experience, multimedia en meertaligheid?

Bert Looper.

Bert Looper. Foto: Marchje Andringa

Als je naar zijn verleden kijkt, is het tegelijk verrassend en volkomen logisch dat Bert Looper (64) in 2007 directeur is geworden van Tresoar. Zijn belangstelling voor lokale historie en archivering werd gewekt tijdens de fietstochten met master Sierksma op de lagere school in Gorredijk. ,,Hy liet ús fabriken en hotels en ateliers en wit ik wat allegear sjen. Wy garren materiaal en dat waard ‘it plakboek fan ’e Gerdyk’. Ja, dêr waard ik geweldich entûsjast fan.”

Nieuws

menu