Besmettingen omlaag, maar zorg om ouders

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is afgelopen week uitgekomen op 1129, tegen 1175 de week ervoor. Het besmettingsgetal is gelijk aan dat van 10 december vorig jaar. In de tussenliggende vijf maanden lagen de cijfers steeds hoger.

,,De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog.”

,,De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog.” Foto: ANP

Dat meldt GGD Fryslân. Toch plaatst de gezondheidsdienst de nodige kanttekeningen: tijdens vakanties laten mensen zich minder testen en vanwege schoolsluiting is daar minder getest. Ook is er zorg om ouders met thuiswonende jongvolwassenen.

De GGD ziet met de week het effect van de vaccinaties groter worden. Afgelopen week werd bij nog 22 Friezen boven de 75 jaar een besmetting vastgesteld, tegen 28 de week ervoor. Ook boven de zeventig jaar was er een afname, net als in de verpleeg- en verzorgingshuizen (van 58 naar 46 besmettingen). In de thuiszorg was er wel een stijging van negentien naar 27 positieve tests.

Bijna een kwart van de positieve tests valt nu in de groep 18 tot 30 jaar

‘Onder jongvolwassenen is het aantal besmettingen het grootst en blijvend hoog. Bijna een kwart van de positieve tests valt nu in de leeftijdsgroep achttien tot dertig jaar. Volgens een ruwe schatting zijn er op dit moment 1200 Friezen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar besmettelijk’, schrijft de GGD in het weekbericht. De ervaring leert dat een deel daarvan hun ouders zal besmetten. Dat is nu reeds te zien in het aandeel besmette vijftigers: dat groeit. De gezondheidsdienst vreest voor ziekenhuisopname voor een deel van deze groep omdat ze nog niet zijn gevaccineerd. Er is een oproep aan de jongvolwassenen om op hun kamer in isolatie te gaan en aan de ouders om de coronamaatregelen in acht te houden en zich niet te schamen voor de tijdelijke, fysieke afstand tot elkaar.

Doordat er meer vaccin beschikbaar was, konden de afgelopen week 25.794 Friezen een prik krijgen bij de GGD (vorige week 17.744). Deze stijgende trend zet naar verwachting door, nu de komende weken weer meer vaccin beschikbaar komt. Er zijn nu in totaal 189.909 vaccinaties gezet bij inwoners van Fryslân.

Ziekenhuis

Inmiddels is ruim 30 procent van alle volwassenen in Noord-Nederland volledig tegen het virus ingeënt. Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting meer dan 6,4 miljoen vaccinaties toegediend: bijna vijf miljoen eerste prikken en ruim 1,4 miljoen tweede.

,,De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog”, aldus het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. ,,De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen”, meldt de organisatie. Intussen worden nog ,,regelmatig” patiënten overgenomen uit andere regio’s om te helpen de ic-druk beter te spreiden.

Het aantal noordelijke coronabesmettingen is in twee weken met een kwart gedaald naar 160 per week op 100.000 mensen, tegen ruim 261 positieve tests landelijk.