Bestrijding van exoten, die ten koste gaan van inheemse soorten, mag van de provincie 'een tandje meer'

Gedeputeerde Staten willen een stap verder gaan in de bestrijding van exoten om inheemse soorten te beschermen. Zij pleiten voor een Friese lijst waarop bijvoorbeeld ook de watercrassula en de Aziatische duizendknopen staan.

Het provinciebestuur stelt een Friese lijst samen om exoten te bestrijden

Het provinciebestuur stelt een Friese lijst samen om exoten te bestrijden Foto: Jaap Schaaf

Nu bestrijdt en verwijdert de provincie alleen de soorten die op de Unielijst staan, een Europese lijst van soorten die aangepakt mogen worden. Het Rijk droeg in 2018 de verantwoordelijkheid hiervoor over aan de provincie, met uitzondering van de wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft, waar het rijk verantwoordelijk voor blijft, en de beverrat en muskusrat, waarvan de verantwoordelijkheid voor bestrijding bij de waterschappen ligt.

Nieuws

menu