Bestuur Wetterskip sluit turbulente vier jaar af; twee derde van de bestuursleden wordt vervangen

De afgelopen vier jaar werd het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân getekend door een minimale meerderheid van één zetel voor de coalitie. Toch was er opvallend vaak unanimiteit in de besluiten. Zestien van de 25 bestuursleden namen maandag definitief afscheid.

Aan de overkant de fractie Water Natuurlijk/geborgd natuur, vanaf links: Klaas Zwart, Monique Plantinga, Tieneke Clevering en Jelle Arjaans. Op het scherm de CDA-fractie Atze Holwerda, Piet Kuipers en Theunis Holtrop (vanaf links). Op de rug gezien de PvdA'ers Henni van Asten (l) en Annelies Stolp.

Aan de overkant de fractie Water Natuurlijk/geborgd natuur, vanaf links: Klaas Zwart, Monique Plantinga, Tieneke Clevering en Jelle Arjaans. Op het scherm de CDA-fractie Atze Holwerda, Piet Kuipers en Theunis Holtrop (vanaf links). Op de rug gezien de PvdA'ers Henni van Asten (l) en Annelies Stolp. Foto: Marcel van Kammen

De bestuursperiode 2019-2023 werd maandagavond in de laatste vergadering van het algemeen bestuur ,,woelig” (dijkgraaf Luzette Kroon) en ,,turbulint” (Bram Bonnema, FNP) genoemd. Diverse fracties brachten in herinnering dat de formatie chaotisch verliep, nadat Water Natuurlijk zichzelf onterecht als stembuswinnaar had uitgeroepen. ,,Dat heeft ons vier jaar lang niet losgelaten”, zei Piet Kuipers (CDA, de eigenlijke winnaar destijds).