Bestuur Wetterskip staat achter de uitkleding van kwijtschelding van belasting voor minima

De voorgenomen verlaging van de kwijtschelding van waterschapsbelasting van 100 naar 90 procent wordt komend jaar hoogstwaarschijnlijk ingevoerd.

Bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân en topambtenaar Geert Room eind 2021 bij de presentatie van de begroting.

Bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân en topambtenaar Geert Room eind 2021 bij de presentatie van de begroting. Foto: Wybe Fraanje

Bij de begrotingsbehandeling in de commissievergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân tekende zich een meerderheid af voor de maatregel, die het waterschap zo’n 390.000 euro per jaar oplevert.

Nieuws

menu