Betonversterking moet normaal verkeer over brug Kootstertille in de loop van 2023 weer mogelijk maken

Als alles volgens plan verloopt, dan wordt ,,binnen enkele maanden” begonnen met de betonversterking van de brug bij Kootstertille. Die ingreep, waarvoor de provincie geld krijgt van het rijk, moet normaal verkeer over het Prinses Margrietkanaal in de loop van 2023 weer mogelijk maken. Nu geldt een beperking voor zwaar verkeer.

De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille vlak voor het verbod op vrachtverkeer inging, oktober 2021.

De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille vlak voor het verbod op vrachtverkeer inging, oktober 2021. Foto: Jilmer Postma

De provincie Fryslân besloot de brug bij Kootstertille eind 2021 tijdelijk af te sluiten voor zwaar verkeer omdat uit onderzoek naar voren was gekomen dat die daar niet meer sterk genoeg voor was. Later werden stoplichten geplaatst, zodat er maar één voertuig tegelijkertijd kan passeren.

Nieuws

menu