Bevolkingsgroei in Fryslân, maar krimpbeleid kan nu niet zomaar overboord

Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking. Bijna alle Friese gemeenten telden aan het eind van het jaar meer inwoners dan aan het begin, bleek uit cijfers die de gemeenten verstrekten en die het Friesch Dagblad voor de jaarwisseling publiceerde.

Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking.

Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking. Foto: Jan Ligthart

Lees ook: Friese bevolking groeit tegen krimpvoorspelling in, voor het eerst meer dan 650.000 Friezen

Toch is dat volgens krimpdeskundige Tialda Haartsen van de Rijksuniversiteit Groningen geen reden om te stoppen met het krimpbeleid. ,,Zo’n groei is wel opvallend, maar of er sprake is van een toevallige samenloop van omstandigheden of een trendbreuk moet nog blijken. Het is wel goed de bevolkingscijfers de komende tijd scherp in de gaten te houden.”

De trend op langere termijn is toch echt een bevolkingsdaling

Een mogelijke verklaring kan volgens haar de hoge huizenprijzen in stedelijke gebieden zijn. Daardoor gaan mensen op zoek naar betaalbare woningen. Die zijn vooral te vinden in regio’s die verder van deze centra liggen.

Bevolkingsgroei

Met 2200 meer inwoners had Fryslân de grootste groei sinds 2002. Ook Noardeast-Fryslân en Dantumadiel groeiden, hoewel die in gebied liggen dat door het rijk als (potentieel) krimpgebied is aangemerkt en waarvoor extra beleidsaandacht is. Het zou volgens Haartsen onverstandig zijn om van de weeromstuit in Fryslân nu ineens op groeibeleid in te zetten. ,,Bij het Kenniscentrum Krimp Noord-Nederland signaleren wij al langere tijd een stagnerende bevolking in een aantal gebieden. Zo’n trend slaat niet in één keer om. Elk jaar zijn er fluctuaties, waardoor er ook wel eens een groei genoteerd kan worden, zoals afgelopen jaar. Maar de trend op langere termijn is voor die gebieden, uitgaande van de huidige situatie, toch echt een bevolkingsdaling.”

Een randmeer om de Noordoostpolder en nieuwe Wadplaten rond het eilandje Griend. Het zijn een paar voorbeelden uit het toekomstbeeld dat onderzoekers van de @universiteit Wageningen (WUR) schetsten voor het jaar 2120. https://t.co/TrafmAu2Ik

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) January 3, 2020

Het wordt volgens haar een ander verhaal als de overheid, bijvoorbeeld met het oog op het vollopen van de Randstad, bewust de bevolking gaat spreiden. ,,Maar dan heb je het over een landelijke aanpak en niet over beleid dat een krimpregio kan gaan voeren.”

Klimaatverandering

Ook kan de klimaatverandering gevolgen hebben voor de bevolkingsspreiding in Nederland. Vorige week publiceerden onderzoekers van de universiteit van Wageningen een schets van Nederland in het jaar 2120. Daarbij gaven ze onder andere aan dat de uitbreiding van de steden vooral richting het oosten van Nederland moet plaatsvinden. Haartsen: ,,Daar en op de hogere zandgronden op de Veluwe en in Brabant is niet alleen meer ruimte, maar zullen de gevolgen van de zeespiegelstijging ook veel minder zijn. Maar van die beweging zal het Noorden minder profiteren.”

Een andere belangrijke factor is een eventuele groei van het aantal immigranten in Nederland. ,,Het is niet te verwachten dat het gemiddelde gezin in Nederland fors in omvang gaat toenemen. De groei van de bevolking komt ook nu al voor twee derde door internationale migratie.”