Bewoners Feanwâldsterwal zijn handelswijze gemeente Dantumadiel zat na vijf door hen gewonnen rechtszaken over een ligboxstal

Met een groot spandoek in de voortuin uiten bewoners van Feanwâldsterwal hun ongenoegen over hun gemeente. Dantumadiel werd vorige week voor de vijfde keer door de rechter teruggefloten over de vergunning voor een nieuwe ligboxstal.

Foto van spandoek in Feanwâldsterwâl, met de tekst: Rechtbank zegt tegen ligboxstal 5x NEE!!! Spandoek hangt tegenover café Dûke Lûk.. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Foto van spandoek in Feanwâldsterwâl, met de tekst: Rechtbank zegt tegen ligboxstal 5x NEE!!! Spandoek hangt tegenover café Dûke Lûk.. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De kwestie speelt al vijf jaar. In 2016 gaf de gemeente boer Pieter van der Wal een vergunning voor een nieuwe stal. Omwonenden stapten naar de rechter omdat de nieuwe stal te dicht op hun woningen zou komen. Ze kregen van de rechter gelijk. De boer ging hier tegen in hoger beroep maar verloor die zaak.

Aangepast

De gemeente had intussen de geurverordening aanpast zodat de stal volgens die nieuwe regels niet te dicht bij de huizen zou komen te staan. Weer stapten omwonenden naar de rechter en kregen opnieuw gelijk. De boer had namelijk zijn plannen aangepast waarop Dantumadiel de vergunning opnieuw ter inzage had moeten leggen.

Ook vond de rechter de motivatie van de gemeente te mager dat de stal toch dichterbij de woningen kan komen te staan. Tegen deze uitspraak kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Begrip

Of de gemeente dat gaat doen kon wethouder Gerben Wiersma vrijdagavond nog niet zeggen. ,,Wy moatte sjen, oft dat no noch doel hat en it hinget ek ôf fan de oanfreger fan de fergunning.”

Wiersma zegt wel begrip te hebben voor de actie van de omwonenden. ,,It rint no al hiel lang en se hawwe oant no ta gelyk krigen.” De wethouder zegt de belangen van de omwonenden in het beleid te hebben meegewogen, en dat dat ook de reden is dat stalvloer is aangepakt. ,,Tagelyk sjogge wy ek nei de situaasje fan de jonge boer dy‘ t bedriuw feilich stelle wol.”

Boomsingel

Volgens de omwonenden heeft de boer afgelopen jaar al een boomsingel rondom de stallen gekapt en wordt er nog illegaal jongvee gehouden. De gemeente zou hierop handhaven maar heeft dat volgens hen niet gedaan.

Dat ontkent Wiersma: ,,Wy ha wol deeglik in hanthaveningstrajekt opset, mar de boer krijt de tiid om dêrop te reagearjen.”

Naast hun frustratie rond de stalzaak wilden de omwonenden ook met het spandoek hun algemene ongenoegen over het ‘wanbeleid’ van de gemeente uiten, schrijven ze in een verklaring. Ze doelen daarbij onder andere op het intrekken van een subsidie voor het dorpshuis en een verleende vergunning voor een rubberbandenverwerkingsfabriek.