Bewoners Wierum bieden petitie aan bij Wetterskip Fryslân om het afkalven van kweldergebied te voorkomen

Een groep bewoners uit Wierum, verenigd in projectgroep Red de Kwelder, heeft maandag op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden een petitie overhandigd aan Bé de Winter, voorzitter van de stuurgroep 1DYK.

Een kwelder bij de Waddenzee bij Banckspolder op Schiermonnikoog.

Een kwelder bij de Waddenzee bij Banckspolder op Schiermonnikoog. Foto: Simon Talsma

De projectgroep wil met de petitie, die bijna 1800 keer is ondertekend, duidelijk maken dat er grote urgentie bestaat om de wegkwijnende kwelder voor de kust van Wierum te beschermen. ,,De afkalving is desastreus en gaat steeds sneller. Het is vijf voor twaalf en het is noodzaak om nu acuut in te grijpen, willen we de kwelder behouden voor de huidige en toekomstige generatie”, benadrukt Pim de Wit, één van de initiatiefnemers.

Nieuws

menu