Bezinningstuin bij de kerk in Menaam, nu nog kaal, straks vol met munt, dille en komijn

Een stille plek waar je even tot rust kunt komen, doorheen kunt wandelen of een ander kunt ontmoeten. Dat is het idee achter de bezinningstuin bij de kerk in Menaam.

Jelmar Lautenbach in de nieuwe bezinningstuin in Menaam.

Jelmar Lautenbach in de nieuwe bezinningstuin in Menaam. Foto: Marchje Andringa

Drie schelpenpaadjes die uitkomen bij een waterelement met een fonteintje en zitbankjes. Sfeervolle verlichting langs de paden. Passende beplanting. De bezinningstuin bij de kerk in Menaam is vrijwel klaar, al is van het groen nog weinig te zien. Uit het fonteintje kabbelt momenteel geen water. Het is winter, ook hier.

Straks is alles anders, zeggen Jelmar Lautenbach en Johannes Vogel, de kerkrentmeesters van de PKN-gemeente in Menaam. ,,Want oer in pear moanne stiet alles yn bloei, dan is it in oaze”, blikt Lautenbach vooruit.

Samenbrengen

Beide mannen zijn nauw betrokken bij de aanleg van de bezinningstuin. De kerkrentmeesters werken samen met de werkgroep Bosk en Iepen Fjild, waarvan Lautenbach ook lid is. De werkgroep wil de inwoners van Menaam door middel van groen samenbrengen en de bezinningstuin is een van de onderdelen van dat project. Afgelopen najaar werd aan de zuidoostkant van het dorp al een voedselbos in gebruik genomen.

De kerk staat op een terp en die moet worden beschermd, inclusief de punt die de gemeente bij het kerkhof had willen voegen

Het idee om een bezinningstuin aan te leggen ontstond al pratende, vertelt Lautenbach. De kerkelijke gemeente was aan het nadenken over de uitbreiding van het kerkhof, en had daar een nog ongebruikt stuk grond voor op het oog. Dit plan stuitte echter op bezwaren. De kerk staat op een terp en die moet worden beschermd, inclusief de punt die de gemeente bij het kerkhof had willen voegen. Dat stuk grond mag wel voor iets anders worden gebruikt, en zo kwam de bezinningstuin in beeld. Het ruimtegebrek op het kerkhof wordt op een andere manier opgelost, zegt Lautenbach. ,,Wy litte no rigen op ’t hôf ferfalle.”

Bijbel

Het ontwerp voor de bezinningstuin is gemaakt door een hovenier die voor het waterelement een gespecialiseerd bedrijf inschakelde. Over de beplanting is goed nagedacht. Sommige planten en kruiden die straks gaan bloeien komen ook voor in de Bijbel. ,,De tún leit by de tsjerke, dus dat fûnen wy wol tapaslik”, verklaart Vogel die keus. Het gaat onder meer om munt, dille en komijn.

Lees ook: In drie jaar tijd moet Fryslân minstens 700.000 bomen rijker worden

Het was de bedoeling om ook al veel bodembedekkers in de tuin te planten, maar daar hebben de kerkrentmeesters nog even van afgezien. ,,Dat is in behoarlike kostepost en dêrom koe it noch net”, zegt Vogel. Voor de verdere beplanting wordt iets georganiseerd. In ieder geval willen de kerkrentmeesters de inwoners van het dorp erbij betrekken.

Rondje om de kerk

Vanuit de bezinningstuin kunnen mensen een rondje om de kerk lopen. Onderweg komen ze langs een gebouwtje dat vroeger een lagere school was en daarna vele jaren dienst deed als opslaghok voor de kosters. Binnenkort wordt het gebouwtje aangesloten op gas en elektrisch, en daar zullen vooral de tienergroepen die het gebouwtje gebruiken blij mee zijn.

Lees ook: Oude tuintegel is de opstap naar nieuwe natuur door ze op elkaar te stapelen

Even verderop is nog een nieuw paadje met treden dat zorgt voor een visuele verbinding met de bebouwing aan de kant van appartementencomplex Orxma State. Op termijn hopen de kerkrentmeesters op een wandelverbinding tussen het voedselbos, Orxma State en de bezinningstuin.