Bezorgde blikken vanwege zoutwinning bij Harlingen

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland maken zich zorgen over de plannen van Frisia Zout, dat maandag onder de Waddenzee is begonnen met zoutwinning.

Een luchtfoto met een drone van de haven van Harlingen en een deel van de Waddenzee.

Een luchtfoto met een drone van de haven van Harlingen en een deel van de Waddenzee. Foto: ANP

,,Dit is een unicum: zout boren onder het prachtige natuurgebied Werelderfgoed Waddenzee”, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. ,,Ik vind het een gek plan. De Friese politiek wilde geen zoutwinning onder dit stuk land vanwege de bodemdaling en het stijgen van de zeespiegel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, red.) was zo’n twee weken geleden nog op het Waddengebied met ons. Volgens mij begreep hij goed dat dit stuk natuur de hoogst mogelijke bescherming verdient.”

De drie verenigingen stuurden Wiebes een brief waarin de hoop wordt uitgesproken dat er nog eens goed naar de boorplannen wordt gekeken. ,,Want we hebben het hier niet over iemands achtertuin.”

Zoutwinning verdubbelen

Frisia Zout, de Nederlandse vertegenwoordiger van het internationaal opererende ESCO uit Duitsland, wordt verweten af te wijken van de oorspronkelijke plannen. De Waddenvereniging geeft aan dat het bedrijf twee keer zoveel zout wil winnen uit één caverne als in het winningsplan staat aangegeven. ,,Eerder mislukten twee boorpogingen van Frisia Zout bij Harlingen. Dat zal voor financiële schade hebben gezorgd en dat willen ze vast compenseren. De afspraak was dat er op vier plaatsen wordt geboord. Acht miljoen kuub zout per caverne. Maar dat is ineens verdubbeld naar zestien miljoen”, zegt Petersen. De verenigingen schrijven in de brief dat ‘er sprake is van een wijziging van de activiteit die niet past binnen de huidige vergunning’. ,,Je kunt toch ook niet aangeven dat je een dakkapel gaat maken aan de linkerkant van je huis, en vervolgens een aan de voorkant maken die twee keer zo groot is?”

De organisaties waarschuwen dat de zoutwinning onder andere voor bodemdaling kan zorgen op belangrijke wadplaat voor trekvogels en overwinterende vogels.

‘Geen natuurschade’

Bart Hendriks, technisch directeur van Frisia Zout, vindt de kritiek opmerkelijk. ,,We gingen ervan uit dat we vier cavernes nodig hadden om 32 miljoen kuub zout te winnen. Nu denken we dat met twee cavernes te kunnen doen. Het eindresultaat zal dus hetzelfde blijven. Om te kunnen boren in het Waddengebied zijn er strikte criteria opgesteld waar je aan moet voldoen. Als het negatief uitpakt voor de natuur krijg je geen vergunning. Dat willen we zelf ook niet. Want ook wij willen daar zuinig op zijn”, zegt Hendriks.

,,De Waddenzee is ieder jaar een aantal millimeter aan het verdrogen. Dat wordt tenietgedaan door het stijgen van de zeespiegel. Omdat de verdroging groter is, kunnen wij daar zout winnen. Gebruiksruimte heet dat. Iedere vijf jaar wordt de stijging van de zeespiegel voorspeld. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we dit kunnen doen zonder schade aan de natuur aan te brengen.”

Morgen debatteert de Tweede Kamer met Wiebes over mijnbouw.

Nieuws

menu