Bezwaar tegen roekenbeheer op 't Oost in Oosterwolde komt te laat en is daarom afgewezen

De gemeente Ooststellingwerf mag ‘t Oost in Oosterwolde aanwijzen als een roekenbeheerlocatie. Een bezwaar van een omwonende is door de bezwaarcommissie van de provincie niet-ontvankelijk verklaard, vooral omdat het bezwaar te laat bij de commissie lag.

Honderden roeken nestelen zich.

Honderden roeken nestelen zich. Foto: ANP

Roeken vormen in Oosterwolde, en dan vooral in de wijken Karnakkers en Kuunderhof, een groot probleem. Bewoners ervaren overlast van gekras en gepoep omdat de nesten maar twintig meter van hun huizen verwijderd zijn.

De bewoners vroegen in 2019 om een ontheffing om de roeken te verstoren - verjagen mag niet - maar de gemeente Ooststellingwerf besloot het beheer zelf te doen en de vogels met zachte hand te verplaatsen.

Verplaatsen

Op een aantal plekken in Oosterwolde zijn roekenbeheerlocaties aangewezen waar roeken tijdelijk welkom zijn. Vervolgens worden ze met hulp van vrijwilligers naar een locatie buiten de bebouwde kom verplaatst. Zo wordt voorkomen dat ze zich in veel meer kleine groepen ophouden. Het kan wel een jaar of vier duren voor een kolonie zich heeft verplaatst.

De burger die een bezwaar indiende, woont vlakbij de roekenbeheerlocatie op ‘t Oost in Oosterwolde. Volgens hem ligt het niet voor de hand dat de roeken binnen het dorp naar een andere plek worden geleid, in plaats van meteen naar het buitengebied. Volgens de man is er buiten veel meer ruimte, maar heeft Staatsbosbeheer geen zin in de overlast van de vogels.

De bezwaarmaker heeft daarnaast kritiek op de communicatie van de gemeente. Hij diende daarop een bezwaarschrift in bij de gemeente en bij de provincie Fryslân.

Termijn

De bezwaarcommissie van de provincie Fryslân vindt dat er op de aanpak van de gemeente Ooststellingwerf niets is aan te merken. De belangrijkste reden het bezwaar af te wijzen, is echter dat de omwonende zijn bezwaar buiten de termijn van zes weken heeft ingediend. Alleen al daarom is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

De bewoner kan binnen zes weken een beroepschrift indienen.