De discussie over Friese plaatsnamen in Noardeast-Fryslân is nog niet ten einde: ook Aalsum en Augsbuurt maken nog bezwaar

Naast Hiaure kunnen ook Aalsum en Augsbuurt zich niet vinden in de voorgenomen verfriezing van de officiële plaatsnamen in Noardeast-Fryslân.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân. Foto: FD

In een brief aan de gemeenteraad zegt Dorpsbelang Aalsum dat B en W de mening van het dorp terzijde hebben geschoven. In het college voorstel, waarover de gemeenteraad zich op 8 juli buigt, worden alle plaatsnamen in de gemeente naar het Fries geharmoniseerd, op die van vier niet-Friestalige dorpen in de Noordoosthoek na.

Nieuws

menu