De discussie over Friese plaatsnamen in Noardeast-Fryslân is nog niet ten einde: ook Aalsum en Augsbuurt maken nog bezwaar

Naast Hiaure kunnen ook Aalsum en Augsbuurt zich niet vinden in de voorgenomen verfriezing van de officiële plaatsnamen in Noardeast-Fryslân.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân.

Het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân.

In een brief aan de gemeenteraad zegt Dorpsbelang Aalsum dat B en W de mening van het dorp terzijde hebben geschoven. In het college voorstel, waarover de gemeenteraad zich op 8 juli buigt, worden alle plaatsnamen in de gemeente naar het Fries geharmoniseerd, op die van vier niet-Friestalige dorpen in de Noordoosthoek na.

Volgens het - pas afgelopen voorjaar opgerichte - dorpsbelang wil 83 procent van de huishoudens in Aalsum de officiële Nederlandse naam behouden. Veertig procent van het dorp is voorstander van een tweetalig plaatsnaambord met ‘Aalsum’ bovenaan en ‘Ealsum’ kleiner daaronder. Aalsum doet daarom een ‘dringend beroep’ aan de raadsleden om niet in te stemmen met het collegevoorstel. ‘In elk geval niet voor Aalsum en de dorpen die dat eveneens niet willen’, schrijft het bestuur van Dorpsbelang Aalsum.

Verontwaardigde bewoners

Ook bewoners van Augsbuurt tekenen bezwaar aan tegen de voorgenomen naamswijziging van het dorp naar Augsbuert-Lytsewâld. Door het koppelteken lijkt het ten onrechte alsof er sprake is van een tweelingdorp. De bewoners stellen in een brief aan de raad dat er geen redenen zijn om die naamswijziging door te voeren. ‘De plaatsnaam Augsbuurt is de Nederlandse naam voor het dorp. Wil de gemeente het dorp alleen een Friese naam geven, dan zal met de naam Lytsewâld kunnen worden volstaan.’

Behalve Augsbuurt krijgt in het collegevoorstel ook Oostmahorn een dubbelnaam, De Skâns-Oostmahorn, waarmee op een wat gekunstelde manier de tweetaligheid wordt bewaard.

Eerder maakte Dorpsbelang Hiaure bezwaar tegen het voorstel om het dorp om te dopen tot De Lytse Jouwer. Bewoners van het dorp zijn unaniem tegen de Friese naamswijziging, wat volgens dorpsbelang ook historisch goed valt te onderbouwen. FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer zei daarover in deze krant dat hij de naamswijziging van Hiaure als enige uitzondering nog in heroverweging wil nemen.