Een getijdenwijzer bij Westhoek vertelt mensen wanneer ze wel en niet op de kwelder mogen: 'Het is om mensen bewust te maken van eigen gedrag'

Bij Westhoek staat sinds kort een getijdenwijzer. Wanneer het hoog water is wordt mensen verteld dat ze niet de kwelder op mogen. De kwelder is dan voor de wadvogels, om tot rust te komen.

De getijdenwijzer bij Westhoek.

De getijdenwijzer bij Westhoek. Foto: Marcel van Kammen

,,Het is niet om mensen te weren, bewustwording is het belangrijkste”, vertelt Jan Jelle Jongsma, districtshoofd Noord-Friesland bij It Fryske Gea. De getijdenwijzer bij Westhoek is een gezamenlijk project van de natuurbeschermingsorganisatie en Vogelbescherming Nederland, en hoort bij het overkoepelende Waddenfondsproject Wij & Wadvogels.

De getijdenwijzer

Nieuws

menu