Bij het echtpaar Dijkstra uit Nijland gaat het vrijwilligerswerk altijd voor. 'Je moatte der wêze foar elkoar'

Johannes Dijkstra (73) en zijn vrouw Tine Dijkstra-Ruiter (72) hadden er geen enkel moment op gerekend dat ze een lintje zouden krijgen. Vrijwilligerswerk doen is voor hen de normaalste zaak van de wereld, zegt mevrouw Dijkstra. ,,It wie in folsleine ferrassing. Hie ik yn ’t foar witten dat wy dêrom op it gemeentehûs wêze moasten, dan hie ik de sneinske klean wol oanlutsen.”

Het echtpaar Dijkstra uit Nijland wordt beloond voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger.

Het echtpaar Dijkstra uit Nijland wordt beloond voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger. Foto: Marco Keyzer

Het echtpaar uit Nijland, dat werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger. Door de jaren heen zetten ze zich in voor tal van verenigingen en stichtingen in onder meer Nijland, Bolsward en Sneek. Zo brengen ze vandaag de dag maaltijden rond voor Thuishotel Sneek en helpen ze bij tweedehandswinkel Dorcas. Dat gebeurt altijd zonder enige twijfel. ,,It heart gewoan by ús. Dat hat ek altyd sa west”, zegt Johannes.