De Lytse Jouwer, Aldwâld, De Trieme: bijna alle dorpen in Noardeast-Fryslân krijgen een Friestalige naam - op vier na.

Alleen de dorpen Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp houden in de gemeente Noardeast-Fryslân de Nederlandstalige naam. Verder wordt in alle kernen de Friese plaatsnaam officieel. Dat stelt het college van B en W voor aan de raad.

Lijsttrekker Aant Jelle Soepboer van FNP Noardeast-Fryslân in zijn woonplaats Niawier. De FNP kreeg er 54 procent van de stemmen.

Lijsttrekker Aant Jelle Soepboer van FNP Noardeast-Fryslân in zijn woonplaats Niawier. De FNP kreeg er 54 procent van de stemmen. Foto: Marcel van Kammen

Het zou betekenen dat de officiële plaatsnaam van 25 dorpen verandert op 1 januari 2023. Op de nieuwe komborden komt alleen de Friestalige naam te staan, net als al het geval is in de dorpen van voormalig Ferwerderadiel. Ook andere bewegwijzering, van bijvoorbeeld fietsrouteborden, wordt in de loop der tijd aangepast.

Kleine half miljoen

Nieuws

menu