Bijzondere 'gewone' verhalen van Friese ouderen worden poëzie in Stiens: 'Bin ik wol de goede persoan hjirfoar, moatte jo echt my hawwe?'

Dichter Tsead Bruinja trekt samen met muzikant Arnold de Boer en fotografe Rosa van Ederen en telkens een andere gastdichter met het project Portretten in Poëzie door heel Fryslân om in woonzorgcentra verhalen van Friezen op leeftijd in woord, muziek en beeld te vangen.

Tseard Bruinja bij de bijeenkomst.

Tseard Bruinja bij de bijeenkomst. Foto: Marchje Andringa

,,Ik bin in sinnestriel, dûnsje is wat de sinne sil”, zingt muzikant Arnold de Boer, tijdens de slotbijeenkomst van het project in Stienzerhiem in Stiens, waar een deel van de vijftien bewoners van de kleinschalige woonvoorziening en belangstellenden samen is gekomen om te luisteren naar wat de kunstzinnige gasten in hun midden met hun verhalen hebben gedaan.

Nieuws

menu