Binnen een dag is het streefbedrag gehaald voor een actie tegen de nieuwbouw in de Hounspolder. Een reuzengrutto moet het weidevogelgebied bij Leeuwarden beschermen

Twee jaar geleden werd de grutto al van stal gehaald om een handtekeningenactie voor behoud van de Hounspolder kracht bij te zetten.

Twee jaar geleden werd de grutto al van stal gehaald om een handtekeningenactie voor behoud van de Hounspolder kracht bij te zetten. Foto: Marchje Andringa

Een doneeractie om campagne te voeren tegen woningbouw in weidevogelgebied de Hounspolder bij Leeuwarden haalde binnen een dag het streefbedrag van 250 euro. Met dat geld willen tegenstanders van nieuwbouw in het aangrenzende De Hem woensdagavond naast spandoeken ook een boerenkar met de Kening van de Greide, de grutto, naar de raadszaal vervoeren.

Vorige week woensdag hadden zich bij een inspraakavond al bijna veertig mensen gemeld die de gemeenteraad opriepen de Hounspolder, waar momenteel zo’n honderd paartjes weidevogels broeden, te behouden. De bouw van vierhonderd woningen in de wijk De Hem komt volgens tegenstanders te dicht bij de vogelrijke polder. Volgens een rapport van onderzoeksbureau Altenburg Wymenga is er minimaal een afstand van driehonderd meter nodig. Het bestemmingsplan van Leeuwarden gaat niet verder dan krap tachtig meter.